1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020

program 10.12.2020