1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı


Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı


Doç. Dr. Sabri ÇELİKAfyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Bşk. Yrd.


Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İhsan AKAR


Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü


Dr. Fatih BIYIKLI


Afyonkarahisar Belediyesi Gastronomi Koordinatörü


Öğr. Gör. Osman KAZANCI


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Öğr. Gör. Esna METE


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü


Arş. Gör. Ali KABAKULAK


Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü


Arş. Gör. Melisa ATEŞAfyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü