1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020

SEKRETERYA


Öğr. Gör. Osman KAZANCI


Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Öğr. Gör. Esna METE


Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU


Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü


Doktorant Erdem BAYDENİZ


Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


Doktorant Osman PELİT


Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


Doktorant Berkan BAŞARAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı