1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020

ONUR KURULU

Gökmen ÇİÇEK

Afyonkarahisar Valisi


Mehmet ZEYBEK

Afyonkarahisar Belediye Başkanı


Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü