1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020