1. Uluslararası Afyonkarahİsar Gastronomİ Çalıştayı
11-12 Aralık 2020

I. Uluslararası Gastronomi Çalıştay Programı 8 Aralık 2020 son-1